ส.น.น.จ.

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561

โดย Admin ID เมื่อ Wed, 24 Oct 2018

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายสุรพล สร้างสมวงษ์ นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนศิษย์เก่า พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปัจจุบันของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หน้าหอประชุมจุฬาฯ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัย

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

อ่านข่าวทั้งหมดเรียนเชิญนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร สมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ฯ

โดย Admin ID เมื่อ Tue, 10 Jul 2018

เรียนเชิญนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร

หลายคนอาจเข้าใจว่าเมื่อเข้ามาเรียนและ/หรือจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์แล้ว จะมีสถานะเป็นนิสิตเก่า และสมาชิกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ฯ โดยอัตโนมัติ ความจริงการที่จะเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯหรือไม่นั้น เดิมต้องยื่นใบสมัคร ชำระค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงรายปีหรือตลอดชีพแล้วแต่กรณีด้วย

แต่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญของสมาคมฯ ได้มีการลงมติให้แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ให้นิสิตเก่าเพียงแค่ยื่นใบสมัครแสดงความจำนงที่จะเป็นสมาชิกก็สามารถเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ #โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตเก่าเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ง่ายขึ้น ตามวัตถุประสงค์สำคัญของสมาคมฯ ที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างคณะและนิสิตเก่า เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาคมนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาสร้างสังคม ฬ เพื่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ที่เรารัก ผ่านช่องทางในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้

1. รับใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ และสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมฯ

2. Download ใบสมัครที่ ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ กรอกใบสมัครแล้ว ส่งมาที่ lawcu.alumni@gmail.com

3. สมัครสมาชิกสมาคมฯผ่าน Google Doc ได้ที่ https://goo.gl/oSWtL4

ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อมูลสมาชิก Update 2 ตุลาคม 61

อ่านข่าวทั้งหมด … »


ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าเข้าร่วมฟังปาฐกถา ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30-14.30 น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นลำดับต่อไป

โดย Admin ID เมื่อ Sat, 16 Jun 2018

คณะนิติศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าทุกหลักสูตรเข้าร่วมฟังปาฐกถาประยูร กาญจณดุล ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ทิศทางการศึกษานิติศาสตร์ในอนาคตภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมีชัย ฤชุพันธ์ ราชบัณฑิตกิติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตประธานรัฐสภามาเป็นปาฐก ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จากนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่างพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม "สังสันทนาระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร ฬ" และขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนิสิตเก่านิติสตร์ จุฬาฯ เป็นลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าทุกหลักสูตรเข้าร่วมฟังปาฐกถาประยูร กาญจณดุล ครั้งที่ 10 หัวข้อ
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนิสิตเก่านิติสตร์ จุฬาฯ
อ่านข่าวทั้งหมด … »

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

โดย admin เมื่อ Fri, 9 Feb 2018
อ่านข่าวทั้งหมด … »

มีต่อ … »

เกี่ยวกับสมาคม

นิสิตเก่า

Other Link

Facebook


นิสิตเก่าทั้งหมด:11684
เปลี่ยนชื่อ-สกุล:469
สมาขิก:953
อีเมล์:4453
โทรมือถือ:4200
ภาพถ่าย:268

Friday 14 December 2018