ส.น.น.จ.

ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าเข้าร่วมฟังปาฐกถา ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30-14.30 น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นลำดับต่อไป

โดย Admin ID เมื่อ Sat, 16 Jun 2018

คณะนิติศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าทุกหลักสูตรเข้าร่วมฟังปาฐกถาประยูร กาญจณดุล ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ทิศทางการศึกษานิติศาสตร์ในอนาคตภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมีชัย ฤชุพันธ์ ราชบัณฑิตกิติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตประธานรัฐสภามาเป็นปาฐก ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จากนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่างพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม "สังสันทนาระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร ฬ" และขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนิสิตเก่านิติสตร์ จุฬาฯ เป็นลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าทุกหลักสูตรเข้าร่วมฟังปาฐกถาประยูร กาญจณดุล ครั้งที่ 10 หัวข้อ
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนิสิตเก่านิติสตร์ จุฬาฯ
อ่านข่าวทั้งหมด


ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

โดย admin เมื่อ Fri, 9 Feb 2018
อ่านข่าวทั้งหมด … »

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72

โดย admin เมื่อ Sat, 3 Feb 2018


อ่านข่าวทั้งหมด … »

ฬ.แซยิด เราก็จะคิดถึงกันมากหน่อย

โดย admin เมื่อ Sat, 27 Jan 2018


อ่านข่าวทั้งหมด … »

มีต่อ … »

เกี่ยวกับสมาคม

นิสิตเก่า

Other Link

Facebook


นิสิตเก่าทั้งหมด:11684
เปลี่ยนชื่อ-สกุล:468
สมาขิก:951
อีเมล์:4453
โทรมือถือ:4201
ภาพถ่าย:268

Thursday 21 June 2018